დროის მართვის კურსი, გაკვეთილი 3: 72 საათი

სანამ გავეცნობით ჩვენი კურსის დანარჩენ პრინციპებს, საჭიროა რომ გავითავისოთ ერთი წესი, რომელიც დაგვეხმარება სწორად ვისწავლოთ სამომავლოდ ყველა დანარჩენი პრინციპი. ადამიანებმა, რომლებმაც ეს წესი არ იციან უშვებენ...