მოჰკლა ფუტკარი

დიახ! შესაცოდებელია მუშა ფუტკარი რომელიც უსაქმო კაცმა მოჰკლა. თუ აღმოაჩინეთ მუშა ფუტკარში საკუთარი თავი, თქვენთან შეკითხვა მაქვს: თქვენივე სურვილით რამდენჯერ დარჩენილხართ სამსახურში, სამუშაო საათების დასრულების შემდეგ...