კატეგორია: დროის მართვა

დროის მართვა, დროის მენეჯმენტი

დროის მართვის კურსი, გაკვეთილი 3: 72 საათი

სანამ გავეცნობით ჩვენი კურსის დანარჩენ პრინციპებს, საჭიროა რომ გავითავისოთ ერთი წესი, რომელიც დაგვეხმარება სწორად ვისწავლოთ სამომავლოდ ყველა დანარჩენი პრინციპი. ადამიანებმა, რომლებმაც ეს წესი არ იციან უშვებენ...

დროის მართვის კურსი, გაკვეთილი 2: დავალებების საცავი

წინა გაკვეთილზე ვისაუბრეთ რომ ყველა დავალება უნდა ჩავიწეროთ და არცერთი დავალება არ უნდა დავიმახსოვროთ. როგორც პრაქტიკა აჩვენებს ადამიანების უმრავლესობა რომლებიც ამ პრინციპს მიმართავენ, მიდიან ერთ შეცდომამდე...

დროის მართვის კურსი, გაკვეთილი 1: მთავარი წესი

ჩვენ გვაქვს ჯაჭვი, როგორ ფიქრობთ რომ გაწელოთ რომელ ადგილას გაწყდება ის? სწორი პასუხია, გაწყდება იქ სადაც ყველაზე სუსტი რგოლია, იქ სადაც ყველაზე სუსტი ბმულია… საინტერესოა რომელიმე...